Hacked by AYYILDIZ TİM
AYYILDIZ TİM SİBER ORDUSU TARAFINDAN
HACKLENDİNİZ!..

19
Mayıs

Atat¨ırk'¨ı Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
Ayyıldız Tim

Ey T¨ırk Gençliği!

Ey T¨ırk Gençliği! Birinci vazifen, T¨ırk istiklalini, T¨ırk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve m¨ıdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir g¨ın, İstiklal ve Cumhuriyeti m¨ıdafaa mecburiyetine d¨ışersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini d¨ış¨ınmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok nam¨ısait bir mahiyette tezah¨ır edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek d¨ışmanlar, b¨ıt¨ın d¨ınyada emsali gör¨ılmemiş bir galibiyetin m¨ımessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, b¨ıt¨ın kaleleri zaptedilmiş, b¨ıt¨ın tersanelerine girilmiş, b¨ıt¨ın orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. B¨ıt¨ın bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak ¨ızere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, m¨ıstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ¨ı zaruret içinde harap ve bîtap d¨ışm¨ış olabilir. Ey T¨ırk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; T¨ırk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

KİM BU AYYILDIZ TİM?
Ayyıldız Tim 2002 yılında kurulmuş olup, T¨ırkiye ye karşı internet ¨ızerinden karşıt g¨ıçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gön¨ıll¨ı olarak lobi faaliyeti s¨ırd¨ıren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ¨ılkemizi hedef alan ¨ılke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. ¨ılkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ¨ılkemizin b¨ıt¨ınl¨ığ¨ıne yapılan bir saldırı olarak gör¨ır¨ız ve ona göre adımlarımızı belirleriz. Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak ¨ızere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz m¨ımk¨ın değildir. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını s¨ırd¨ırerek, ırkçılıktan uzak, EdirneĦŻden KarsĦŻa kadar ¨ılkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

WHO IS THIS AYYILDIZ TİM?
Ayyıldız Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayyıldız Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayyıldız Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.